Wednesday, July 16, 2014

KONSULTASI TERBUKA BUKAN PERKARA BARU


Saya mengalu-alukan kenyataan Ketua Unit Perundangan Pemuda MCA, Encik Eric Choo Wei Sern semalam berkenaan proses konsultasi terbuka yang dijalankan oleh Majlis Konsultasi Perpaduan Negara (MKPN) dalam proses penggubalan Rang Undang-Undang Harmoni Nasional (RUUHN). Sebagai ahli jawatankuasa Undang-Undang dan Polisi MKPN, saya bersetuju dengan pandangan beliau bahawa konsultasi tersebut akan memberi impak yang lebih positif dan meningkatkan ketelusan dalam proses penggubalan undang-undang di negara ini.

Keputusan jawatankuasa Undang-Undang dan Polisi MKPN untuk mengadakan konsultasi terbuka adalah berdasarkan dua perkara: Pertama, konsep konsultasi terbuka ini telah lama diamalkan oleh negara-negara lain dalam proses penggubalan undang-undang. Sebagai contoh, negara Denmark yang menduduki tempat pertama dalam Transparency Index 2013 mempunyai The Ministry of Justice on Quality of Regulation 2005 yang memperuntukkan agar deraf undang-undang itu dibawa melalui proses konsultasi terbuka yang melibatkan pemegang-pemegang taruh (public stakeholders).

Kedua, jawatankuasa Undang-Undang dan Polisi MKPN turut merujuk kepada Guidelines for Standardization of public consultation process yang dirangka oleh Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU)  dan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) di mana ia juga mencadangkan proses konsultasi terbuka yang melibatkan konsultasi secara online.

Di samping itu, saya juga berpendapat bahawa kandungan RUUHN tidak perlu dibincangkan secara tertutup kerana ianya akan disiarkan di laman web Parlimen dan dicetak selepas melalui proses perundangan di Parlimen, perkenan daripada Yang DiPertuan Agong seterusnya pewartaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Justeru tidak ada sebab mengapa ianya perlu dirahsiakan dan dibincangkan menerusi ‘back door’ sekarang sekiranya isi kandungan tersebut akan disiarkan juga kelak.


Jawatankuasa Undang-Undang dan Polisi MKPN percaya bahawa konsultasi terbuka akan memberi impak yang positif dalam penggubalan undang-undang berikutan cadangan-cadangan konstruktif dan positif yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat akan membantu dalam melahirkan undang-undang yang lebih efektif dan memenuhi aspirasi rakyat Malaysia.

No comments:

Post a Comment

hak berfikir dan bersuara anda akan dilindungi. Terima kasih :)